اخبار
عملیات جدول گذاری برای جلوگیری از آبگرفتگی در سطح منطقه انجام شد
 آمادگی جهت مقابله با آبگرفتگی های احتمالی سطح منطقه
جمع آوری بساط دستفروشان و اغذیه فروشان غیر بهداشتی در سطح منطقه ۱
جوی ها و منهول های سطح منطقه یک به صورت مستمر لایروبی می شود
کاشت، هرس، احیاء و توسعه عرصه فضاهای سبز در منطقه 1