اخبار
1399/5/11 شنبه
مراسم تودیع و معارفه مسئول امور اداری منطقه 1
طی مراسمی مهدی رحیمی تودیع و امید جندقی به عنوان مسئول امور اداری جدید معارفه شد


 
به گزارش روابط عمومی منطقه 1 شهرداری کرج، طی مراسمی که با حضور معاون مالی اقتصادی و جمعی از مسئولین و سایر همکاران در دفتر شهردار این منطقه برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهدی رحیمی در زمان تصدی مسئولیت ایشان ، امید جندقی به عنوان مسئول امور اداری جدید این منطقه معرفی شد.
ورمهمدی، معاون مالی اقتصادی این منطقه در پایان با عنوان کردن نقش موثر مسئول امور اداری در ایجاد فضای کاری دوستانه بین همکاران، از زحمات مهدی رحیمی تقدیر کرد، و برای امید جندقی آرزوی موفقیت نمود.

 
 


 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج میباشد.

www.karaj.ir